Đóng

Mạng lưới nhà máy sản xuất

Nhà Máy Bê Tông Nam Nguyên Bình Dương

  • Tọa lạc tại: Thửa đất số 252, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
  • Tổng diện tích: 14.000 m2
  • Được thành lập vào ngày 26 tháng 03 năm 2020
DANH SÁCH THIẾT BỊ
Trạm trộn tự động bằng máy tính
(Automatic batching machine)
1
Trạm 120m3/h
Xe trộn bê tông
(Concrete mixer trucks)
20
10m3
Bơm cần
(Shuold pumps)
3
90-120m3/h
Bơm ngang
(Horisontal pumps)
3
60-90m3/h
Xe xúc
(Forkliftn trucks)
2
2.5m3
Máy phát điện
(Generators)
1
250KVA
Máy nén mẫu
(Compress model machine)
1
2000KN
Lò sấy (Oven) 1
Bộ cone kiểm tra độ sụt
 (Division slump cone test)
5
Mẫu lập phương (Cube samples) 209
Mẫu trụ (Cylindrical samples) 60

25/03/2021

Hotline: 028.2250.8975