Đóng

Mạng lưới nhà máy sản xuất

Nhà Máy Bê Tông Nam Nguyên Hoàng Gia – Trụ Sở Chính

  • Tọa lạc tại: KCN Hoàng Gia, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
  • Tổng diện tích: 12.000 m2
  • Được thành lập vào ngày 15 tháng 06 năm 2010
  • Điện thoại: 0723.77.821 – Fax: 0723.777.821
DANH SÁCH THIẾT BỊ
Trạm trộn tự động bằng máy tính
(Automatic batching machine)
2
Trạm 90m3/h
Trạm 120m3/h
Xe trộn bê tông
(Concrete mixer trucks)
25
7-10m3
Bơm cần
(Shuold pumps)
2
90-120m3/h
Bơm ngang
(Horisontal pumps)
2
60-90m3/h
Xe xúc
(Forkliftn trucks)
2
2.5m3
Máy phát điện
(Generators)
1
250KVA
Máy nén mẫu
(Compress model machine)
1
2000KN
Lò sấy (Oven) 1
Bộ cone kiểm tra độ sụt
 (Division slump cone test)
15
Mẫu lập phương (Cube samples) 150
Mẫu trụ (Cylindrical samples) 80

25/03/2021

Hotline: 028.2250.8975