Đóng

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng

1. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Để phục vụ bê tông sản xuất và xuất xưởng đi hàng ngày, nguồn nguyên vật liệu được phòng quản lý chất lượng kiểm soát chặt chẽ cũng như hệ thống định lượng được kiểm tra định kỳ, hỗn hợp bê tông được đảm bảo theo đúng độ sụt cùng với sự độ chính xác cao theo đúng thiết kế cấp phối và quy trình kỹ thuật (như xi măng được kiểm tra chủng loại, quy cách, trạng thái bảo quản, chứng chỉ xuất xưởng, và cát, đá kiểm tra độ bám bẩn, kích thước hạt, độ ẩm, chứng chỉ chất lượng và kết quả kiểm định…)

Mẫu được lấy và đúc mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam, ghi chép lại đầy đủ thông tin lấy mẫu vào biên bản có ký xác nhận của các bên. Khuôn và mẫu được bảo quản, chuyển về phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng công ty để bảo dưỡng theo quy định.

Tài liệu tham khảo:

 • TCVN (Tiêu chuẩn VN)
 • KS (Tiêu chuẩn Hàn Quốc)
 • JIS (Tiêu chuẩn công nghệ Nhật)
 • ASTM (Phương pháp thí nghiệm vật liệu của hiệp hội người Mỹ)
 • BS (Tiêu chuẩn Anh Quốc)
 • ACI (Viện nghiên cứu bê tông Mỹ)
 • Khối lượng riêng Xi măng
 • Khối lượng riêng Cát
 • Khối lượng riêng Đá
 • Mô đun độ lớn của Cát
 • Cường độ Xi măng
 • Tỷ lệ phụ gia, ấn định
 • Tỷ lệ nước đạt (không nhiễm tạp chất)

Khi vận chuyển bê tông luôn tuân thủ theo quy trình vận hành để đảm bảo chất lượng sản phẩm (như bồn trộn luôn được quay cho tới khi xả bê tông hoặc có tấm che chắn phễu khi trời mưa).

Bàn giao kết quả quả nén mẫu và lưu hồ sơ vào hệ thống theo quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

 • Giấy Chứng Nhận TCVN ISO 9001-2015

 • GCN Tiêu Chuẩn Bê Tông 6025 1995 – 14.10.2023

3. HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hotline: 028.2250.8975