Bê Tông Bù Co Ngót

Bê tông tươi bù co ngót là một loại bê tông đặc biệt, được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu, nước và phụ gia bù co ngót nhằm tạo ra hỗn hợp bê tông có khả năng trương nở thể tích trước khi ninh kết. Công dụng và lợi ích sản phẩm […]

25/03/2021

Xem thêm