Bê Tông Cốt Sợi (FRC)

Bê tông cốt sợi (Fiber-reinforced concrete (FRC)) là loại bê tông có chứa các vật liệu sợi, đó có thể là sợi thép, sợi thủy tinh, sợi tổng hợp hay sợi tự nhiên, sợi phân tán ngẫu nhiên hoặc sợi liên tục, phân bố trải đều theo một hoặc hai phương được đưa vào trong bê […]

25/03/2021

Xem thêm