Bê Tông Ít Tỏa Nhiệt

Bê tông tươi ít tỏa nhiệt là loại bê tông tươi đặc biệt, sử dụng xi măng ít tỏa nhiệt hoặc tro bay trong thành phần cấp phối bê tông, kết hợp với hệ thống làm mát cốt liệu, công nghệ làm lạnh nước đặc biệt nhằm tạo ra loại bê tông lạnh, đảm bảo […]

25/03/2021

Xem thêm